กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางณัฐธิสา ยิ่งดำนุ่น
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 065-042-3299

นายบัณฑิต กลิ่นเมฆ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 096-240-9787

นายธีระยุทธ รัตนสูตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 089-586-5413