โรงเรียนมัธยมวิภาวดี
หมู่ 17  ตำบลตะกุกเหนือ  อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180
เบอร์โทรศัพท์ 077292019
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางณัฐธิสา ยิ่งดำนุ่น
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายบัณฑิต กลีบเมฆ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1