ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (อ่าน 487) 22 ธ.ค. 63
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 980) 14 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1254) 05 เม.ย. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานธุรการ (อ่าน 1413) 28 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานธุรการ (อ่าน 1244) 27 พ.ย. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1769) 07 มี.ค. 60
ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 1584) 29 พ.ย. 59
ประกาศโรงเรียนมัธยมวิภาวดี (อ่าน 1620) 24 พ.ย. 59
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1499) 01 มิ.ย. 59
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 1316) 01 มิ.ย. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1121) 15 มี.ค. 59
สมุดโทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (อ่าน 1033) 05 ม.ค. 59
คำสั่งโครงการส่งเสริมสุขภาพ (อ่าน 1315) 31 ธ.ค. 58
โหลดเอกสารบันทึกการสอนแทนได้เลยครับ ครูอมรรัตน์ ฝากมา.. (อ่าน 1738) 23 ธ.ค. 58
กำหนดการวันพ่อ (อ่าน 1054) 03 ธ.ค. 58
คำสั่งวันพ่อ//2558 (อ่าน 1508) 01 ธ.ค. 58
แนวปฏิบัติการ การแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนที่ติด 0 ,ร,มส (อ่าน 1212) 23 พ.ย. 58
คำสั่งมอบหมายหน้าที่การสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 2302) 20 พ.ย. 58
คำสั่งประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2558 (อ่าน 4874) 17 พ.ย. 58
คำสั่งวันศุกร์สุดสัปดาห์ ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1184) 09 พ.ย. 58
คำสั่งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1628) 05 พ.ย. 58
คำสั่งมอบหมายงานตามโครงสร้าง (อ่าน 1007) 03 พ.ย. 58
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ (การขอใช (อ่าน 1087) 28 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ (การขอใบ (อ่าน 999) 28 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ (การขอเท (อ่าน 963) 28 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ (การขอลา (อ่าน 1006) 28 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ (การการข (อ่าน 1028) 28 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ (การขอย้ (อ่าน 956) 28 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ (การรับ (อ่าน 1064) 28 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ (การขอย้ (อ่าน 991) 28 ก.ค. 58
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 2-3 กรกฏาคม พ.ศ.2558 (อ่าน 1016) 22 มิ.ย. 58
โรงเรียนมัธยมวิภาวดีได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ ภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.4-6 (อ่าน 1197) 03 มี.ค. 58
โรงเรียนมัธยมวิภาวดี รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีท (อ่าน 1116) 03 มี.ค. 58