รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนมัธยมวิภาวดี
หมู่ 17   ตำบลตะกุกเหนือ  อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84370
เบอร์โทรศัพท์ 077-292019 เบอร์แฟกส์ 077-292019
Email : vpd@viphawadee.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :