ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของโรงเรียน
1 .
ปรับปรุง
7.69  % 
2 .
พอใช้
0  % 
3 .
ปานกลาง
0  % 
4 .
ดี
15.38  % 
5 .
ดีมาก
76.92  % 

  ปิดหน้าต่างนี้
จำนวนผู้ร่วมโหวดทั้งหมด 26 ท่าน