โรงเรียนมัธยมวิภาวดี
หมู่ 17  ตำบลตะกุกเหนือ  อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180
เบอร์โทรศัพท์ 077292019
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศักรินทร์ ใหญ่ไล้บาง
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ