ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะรางวัลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.17 MB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะรางวัลการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.18 MB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะรางวัลการเสนอราคา ซื้อหน้าโต๊ะนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.18 MB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะรางวัลการเสนอราคา ซื้อพัฒนาระบบคุณภาพ ICT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.18 MB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะรางวัลการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.18 MB