ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Adobe Acrobat Document ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สปช.205/26 และบ้านพักครู 203/27 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 637.32 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทาสีบ้านพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 173.67 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 164.19 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารใบงานนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 185.02 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนัการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 275.35 KB